شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان شرکتی پیشرو در تولید لوازم خانگی در ایران تلاش می کند جایگاه خود را در رده یک شرکت معتبر بین المللی ارتقا دهد و برای دستیابی به بازارهای جهانی مساعی خود را بکار بندد.

در این راستا، شرکت با عرضه به موقع، تولید بدون نقص و ارائه محصولات جدید و متنوع با بهترین کیفیت ممکن و قیمت قابل رقابت جهت ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان و ایجاد فرهنگ تکریم ارباب رجوع در سازمان و نظام مند نمودن فرآیند رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات به مشتریان و گروههای ذینفع و اهتمام به خشنودی آنان از هیچ کوششی دریغ نمی نماید.

شرکت مشتریان خود را به عنوان شرکای تجاری تلقی می کند و با برقراری ارتباط دائمی و ارائه خدمات گسترده پس از فروش، از آنان حمایت مینماید.

منابع انسانی صادق، امین، درستکار، وفادار، پرتلاش، نوآور، با قابلیت و متعهد به اهداف و استراتژی های شرکت در کلیه سطوح از اصلی ترین سرمایه های شرکت می باشند و توسعه قابلیت ها، مهارت ها، جلب مشارکت همه جانبه و جبران خسارت متناسب با نقش و عملکرد آنان همواره مورد توجه قرار می گیرد.

شرکت همواره می کوشد منافع متوازن ذینفعان خود را در چارچوب الگوی شناخته شده تعالی سازمانی تأمین نماید.

شرکت بصورت قانونمند و بطور مستمر در حفظ محیط زیست کوشش می نماید.

خط مشی کیفیت سازمان در صورت نیاز سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد.