جامعه و محیط زیست از ذینفعان ما هستند و پاسخگویی به آنان و تامین منافع متوازن ذینفعان از اهداف و خط مشی های پارس خزر است.

پارس خزر همچنان در تلاش است ضمن حرکت در چارچوب قانون، محیط زیست، جامعه و نسلهای کنونی و آتی را در حلقه ذینفعان شرکت وارد ساخته تا بتواند با رویکردی پیشگامانه و پاسخگویی داوطلبانه به آنها، حرکت به سوی توسعه پایدار را تضمین و حاصل نماید.

در این راستا شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان یک سازمان مسئولیت پذیر در امور محیط زیست، علاوه بر رعایت الزامات قانونی، تاکنون با انجام امور زیر اقدامات زیست‌محیطی موثری انجام داده است:

 • تبدیل سیستم سوخت مصرفی دیگهای بخار و کوره‌های هوای گرم از حالت مازوت سوز به حالت گاز سوز در جهت کاهش آلاینده های محیط‌زیست
 • تبدیل کلیه موتور خانه‌های حرارت مرکزی به حالت گاز سوز
 • تبدیل سیستم گرمایش کلیه کارگاهها به حالت گاز سوز
 • تغییر سیستم رنگ آمیزی از روش رنگ مایع به روش رنگ پودری (الکترواستاتیکی) که موجب حذف بخارهای سمی متصاعد شده و کاهش بسیار قابل ملاحظه در دور ریز رنگ که به صورت زباله وارد اکو سیستم می گردید , و ایجاد امکان برگشت پذیر بودن رنگ اضافه در حالت جدید
 • حذف ترکیبات سیانوری در واحد آبکاری
 • مکانیزاسیون سیستم تصفیه پسآب ، هم اکنون پسآب خروجی از شرکت از لحاظ مشخصه‌های زیست‌محیطی در حد استاندارد است. صحت این مدعا توسط بازرسان محیط‌زیست با نمونه برداری های دوره ای تأئید می شود.
 • پیشگیری از خرابی دستگاهها و کنترل دارایی های فیزیکی شرکت و اتلاف منابع با ایجاد واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (PM) از سال 1370
 • رویکرد سازمان جهت بهینه کردن موجود یهای مواد و کاهش اتلاف منابع ، با بکارگیری نظام برنامه ریزی یکپارچه مدیریت مواد
 • به کار گیری روش و تشکیل تیم های نظام آراستگی صنعتی (5S)
 • تشکیل کمیته مدیریت انرژی در سال 1376 در راستای بهینه کردن مصرف انرژی، چند نمونه از اقدامات انجام شده جهت بهینه سازی مصرف انرژی بشرح زیر می باشد:
 1. بررسی پستهای برق کارخانه، با هدف به صفر رساندن توان راکتیو و تعمیر اساسی و به روز کردن سیستم بانک خازنی پستهای برق،
 2. اصلاحات کلی درسیستم توزیع بخار در موتور خانه اصلی تامین بخار و کاهش مدت کارکرد دیگهای بخار و مشعل های آنها
 3. اصلاح مسیر توزیع باد و رفع افزایش ظرفیت مخازن ذخیره هوا، نشتی های احتمالی، سرویس منظم کمپرسورها (کاهش ساعات کارکرد کمپرسورها) و در نهایت بهبود شرایط مصرف (کاهش مصرف برق، جلوگیری از به هدر رفتن هوای فشرده تولیدی اصلاح مسیر توزیع هوای فشرده و رفع نشتی های احتمالی ، جهت جلوگیری از به هدر رفتن هوای فشرده تولیدی ، سرویس منظم کمپرسورها و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره هوا جهت کاهش ساعات کارکرد کمپرسورها و کاهش مصرف برق و نهایتا” بهبود شرایط مصرف
 4. اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات به صورت مدون درموردکلیه تجهیزات تامین انرژی اعم از برق، دیگهای بخار و کمپرسورها
 5. استفاده از سیستم هوشمند موتورخانه
 • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت مصرف بهینه انرژی (2011-5001-ISO)
 • تفکیک ضایعات و زباله های موجود در سازمان با روش مناسب جهت بازیافت آنها مانند : جداسازی انواع پلاستیک ، فوم ، کارتن ، کاغذ و … جداسازی انواع قطعات الکترونیکی و شیمیایی مانند باطریها و …
 • پروژه‌های مطالعاتی متعدد برای بهبود در مصرف مواد وجایگزینی مواد از منابع مختلف و کاهش ضایعات یا دورریز ها و بازیافت یا استفاده مجدد از مواد از جمله: پیشگیری از اتلاف مواد ، قطعات و محصولات نامنطبق تدوین طرحهای کیفیت برای کلیه اقلام اعم از قطعات ساخت کارخانه و قطعات خریداری شده از خارج شرکت و ارائه آن به تامین کنندگان جهت جلوگیری از ارسال اقلام نامنطبق به کارگاههای مقصد
 • شیوه‌های خود بازرسی و خود کنترلی برای آینده، و پیرو آن گسترش نگرش خود بازرسی به کلیه پرسنل تولیدی کارگاهها
 • تشکیل حلقه‌های کیفیت درون کارگاههای تولیدی کارخانه و بکارگیری روشهای کنترل آماری فرآیند به منظور تحلیل ضایعات و عوامل ایجاد ضایعات در کارگاهها و متعاقب آن تشکیل جلسات تحلیل ضایعات در سطح مدیران به صورت ماهانه و تصمیم گیری برای رفع عوامل اصلی بروز ضایعات
 • تشکیل کمیته ایمنی در راستای به حداقل رساندن تمامی تاثیرات زیان بار زیست‌محیطی فرآیند تولید در شرکت، از ابتدای فعالیت شرکت
 • با شروع مجدد طرح توسعه کارخانه، تحقیقات و بررسی های گسترده ای برای استفاده از تکنولوژی های روز انجام شده.کاهش مصارف انرژی و آب ،کاهش پساب، کاهش دورریز و ضایعات کمتر از جمله اهداف این تحقیقات می باشد.